Saradnja sa PRO CREDIT bankom – povoljniji krediti za kupce

Sa PRO CREDIT bankom imamo zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, na osnovu koga kupci opreme koju prodajemo, mogu pod uslovima povoljnijim od tržišnih, da dobiju kredit. Pozovite da se informišete….